ТВОЯТ КЪСМЕТ ЗА ДЕНЯ


Глупавият проумява само онова, което вече е станало. ~ Омир

В щастието бъди умерен, в нещастието – разумен. ~ Периандър

Грижата за излишното често се съчетава със загуба на необходимото. ~ Солон

Който плаши мнозина, от мнозина се плаши. ~ Солон С неизбежното и боговете не спорят. ~ Питак

Блаженството за тялото е здравето, за ума – знанието. ~ Талес от Милет

Най-трудно е да познаеш себе си, най-лесно е да поучаваш другите. ~ Талес от Милет

И за най-умният философ е трудно да отговаря на глупави въпроси. ~ Хилон